2019-11-07 – Verbouwing – Amstelveens Nieuwsblad

Wederom komt Eigen Haard NEGATIEF in het nieuws: Amstelveens Nieuwsblad 06-11-2019

  • Werkzaamheden aan de Kuyperlaan.

    René de Leeuw

Rechter dwingt bewoner tot meewerken aan verduurzamen woning

AMSTELVEEN De rechter heeft bepaald dat bewoner Rikkert Schrama uit de Dr. Kuyperlaan moet meewerken aan verduurzaming van zijn woning door Eigen Haard. Zijn woning maakt deel uit van een verduurzamingsproject van 57 huurwoningen in zijn straat en omgeving.

Schrama was ontevreden over de gang van zaken en weigerde medewerking. Hij wilde werklieden geen toegang verschaffen tot zijn woning. Hierop daagde Eigen Haard hem in kort geding voor de rechter om hem hiertoe alsnog te dwingen. De rechter stelde Eigen Haard vrijdag in het gelijk en veroordeelde Schrama tot het toegankelijk maken van zijn woning, waar het werk op 4 november zou beginnen.

70 PROCENT Schrama had vooral kritiek op de manier waarop Eigen Haard heeft bewerkstelligd dat 70 procent van de huurders instemde met het verduurzamingsproject. Die 70 procent is een wettelijke eis waaraan voldaan moet worden voordat een wooncorporatie een renovatieproject kan uitvoeren. Volgens Schrama heeft Eigen Haard geprobeerd nee-stemmers alsnog over de streep te trekken met individuele toezeggingen en voordeeltjes. Hij ziet dat als willekeur. Nadat Eigen Haard hem had laten weten dat ruim 70 procent van de huurders instemde en het project dus doorging, had Schrama acht weken om daar bij de rechter bezwaar tegen aan te tekenen. Dat heeft hij echter niet tijdig gedaan, waarmee hij volgens de rechter formeel met het project instemde. Schrama meende dat die acht weken nog niet liepen zolang hij nog met Eigen Haard in gesprek was. De rechter wees die redenering af. Ook vond de rechter dat Schrama niet aannemelijk heeft gemaakt dat Eigen Haard op willekeurige en ondoorzichtig manier ‘douceurtjes’ heeft verstrekt.

Als afspraken niet worden nagekomen, kan het zijn dat ik de strijd opnieuw aanga

Zelf meent Schrama zijn kritiek met verklaringen van andere bewoners goed te hebben onderbouwd. Hij is teleurgesteld over de uitspraak. “Op zich ben ik voorstander van verduurzaming en wil ik best wel meewerken,” zegt hij. “Als Eigen Haard goed en eerlijk mijn vragen had beantwoord, dan was een kort geding niet nodig geweest.” Hij vindt het jammer dat de rechter nauwelijks meeweegt hoe allerlei zaken zijn verlopen. Het gaat er wat Schrama betreft nu om of bij de uitvoering de afspraken worden nagekomen. “Als dat niet gebeurt, dan kan het zijn dat ik de strijd opnieuw aanga.”

BESPARING Schrama hoopte in de rechtszaak ook te kunnen afwenden dat hij meer huur gaat betalen. Eigen Haard rekende bewoners een gemiddelde besparing voor van 20 euro op de energierekening. 10 euro zou naar Eigen Haard gaan als huurverhoging en voor de bewoners rest dan een voordeel van eveneens 10 euro. Schrama leeft milieubewust en draagt liever een extra trui dan de verwarming aan te zetten. Zijn energierekening bedraagt maar 15 euro per maand en na het project komt hij op een nadeel van 4 euro per maand. Dat vindt hij niet juist, omdat hem een besparing was toegezegd. “Verder heb ik gevraagd om een andere raamindeling, die aan anderen wel beloofd is, maar mij geweigerd wordt,” zegt hij. “En ik heb, net als sommige andere bewoners, geen behoefte aan mechanische ventilatie. Die gebruikt continu stroom, maakt een brommend geluid, vereist het open laten staan van ramen waardoor een deel van het energievoordeel verdwijnt, en er zit niet eens een aan/uitknop op.”

BEGONNEN Inmiddels is het project begonnen. Schrama constateert dat er het een en ander mis gaat. “Beloofd is dat werklieden niet meer dan zeven dagen toegang hoefden te hebben tot woningen,” zegt hij. “Dat duurt bij iemand al zeven weken. In badkamers zijn ramen die open konden, vervangen door vaste ramen en het nieuwe glas is transparant in plaats van melkwit om inkijk te voorkomen. De maten van de ramen van de nieuwe dakkapellen blijken anders dan die van de oude, waardoor luxaflex, horren en gordijnen niet meer passen, wat bewoners geld kost. Voor het inbouwen van de mechanische ventilatie zouden de oude luchtkanalen worden gebruikt. Er komen nu nieuwe kanalen en nieuwe gaten in de muren en het neemt nog meer ruimte in. Aannemers laten ’s avonds ladders bij de steigers staan. Toen de aannemer daarop werd aangesproken werden bij één blok wel de ladders weggehaald, maar bij andere niet. Mensen nemen vrije dagen op, maar er komt soms niemand opdagen of slechts voor een klein klusje.”

Veel huurders zijn tevreden, maar er zijn er altijd wel met wie we het oneens zijn

Eigen Haard zegt het jammer te vinden dat het tot een rechtszaak is gekomen. “Dat is iets wat wij niet willen,” aldus Eigen Haard woordvoerder Wim de Waard. “Maar we verschillen met sommige bewoners van mening over een aantal zaken. We voeren veel verduurzamingsprojecten uit en proberen een mooi pakket aan te bieden. Het is wel altijd een compromis. Veel huurders zijn tevreden, maar er zijn er altijd wel met wie we het oneens zijn.” De Waard ontkent pertinent dat bewoners van het project Kuyperlaan individuele voordeeltjes hebben gekregen om de 70 procent te halen. “We zijn wel met nee-stemmers in gesprek gegaan om alles nog eens goed uit te leggen en toen hebben sommigen alsnog ingestemd.” Hij erkent overigens dat enkele bewoners een aangepast voorstel hebben ontvangen: “Doel daarvan was een redelijk voorstel, op dat niemand dubbel betaalt voor wat zij al hebben, zoals HR++ glas.”

Volgens De Waard zijn aanbevelingen die onderzoeksbureau Atrivé recent over drie Amstelveense projecten van Eigen Haard heeft gedaan, bij alle projecten in Amstelveen doorgevoerd: “Dat betreft onder meer het instellen van een aanspreekpunt voor huurders en het benoemen van een opzichter die nadrukkelijk toezicht houdt op het werk van de aannemers.”

KLACHTEN De Waard gaat ook in op een aantal klachten die Schrama noemt: “We weten dat het werk bij een bewoner is uitgelopen. Dat had mede te maken met slecht weer en omdat deze bewoner bepaalde wensen had die in de uitvoering meer tijd kostten om netjes weg te werken. Maar dat is wel gelukt. Doucheramen kunnen we van folie voorzien om inkijken te voorkomen. In de badkamer komt een vast raam met ventilatierooster. Het vroegere draairaam was te smal voor een ventilatierooster. Dat in de woning extra koven komen voor de mechanische ventilatie komt doordat er op drie punten in huis, de badkamer, de keuken en het toilet, ventilatieopeningen moeten zijn die worden aangesloten op één ventilatiebox. Dat vergt aanpassing. Wat de ladders betreft: het is standaardprocedure dat die aan het eind van een werkdag worden weggehaald. We weten dat in de eerste week ladders zijn blijven staan. Daar is de aannemer op aangesproken. Wij eisen van aannemers dat zij netjes, duurzaam en veilig werken. Dat is cruciaal. Als mensen vrij nemen en de aannemer komt niet opdagen, onze excuses als het gebeurt, maar meldt het ons. Als er klachten zijn, dan horen wij dat graag. Voor ons is het ook belangrijk dat zaken goed gebeuren, want als iets niet goed gaat, dan lopen we daar later toch vanzelf tegenaan.”

Schrama heeft het initiatief genomen om een bewonerscommissie op te richten. Die is er nu en kreeg eind vorige maand een officiële status. Schrama is daarvan tot voorzitter gekozen.

 René de Leeuw