2019-08-14 – Onvrede over bouwproject

Belangrijk nieuws – Eigen Haard gaat weer z’n Eigen Gang !

Zie ook https://epal.bdumedia.nl/amstelveensnieuwsblad/20190814/#page/9

Het belangrijkste:

 • Eigen Haard benaderd tegenstanders met aanbiedingen
  Corporaties kunnen complexen pas verbouwen als wettelijk minimaal 70 procent van de huurders ermee instemt. “Dat is hier eerst niet gehaald,” zegt Rikkert Schrama, die in een bovenwoning aan de Kuyperlaan woont. “Sommige tegenstemmers zijn vervolgens benaderd om hen alsnog over de streep te trekken. Zij kregen voordeeltjes aangeboden die niet in het pakket zaten of een lagere huur. Zo is tóch de 70 procent gehaald. Niet álle tegenstemmers zijn benaderd. Ik zie dat als willekeur.” Schrama vindt ook dat een keuze is voorgelegd op basis van onvolledige informatie. “Ik heb een steekproef gehouden bij twaalf woningen,” zegt hij. “Bewoners van acht woningen hadden tegen gestemd, vier voor. Als zij toen wisten wat zij nu weten, dan was er elf keer ‘nee’ gestemd en één keer blanco.”
 • Eigen Haard heeft een ‘rare’ manier van berekenen
  Verduurzamen moet leiden tot minder energieverbruik. Eigen Haard laat de helft ten goede komen aan de bewoners. “Volgens Eigen daalt de energierekening gemiddeld met 20 euro per maand en de huur gaat met 10 euro omhoog,” zegt Schrama. “Mijn verbruik is maar 15 euro per maand. Ik kan maximaal 6 euro besparen en krijg een huurverhoging van 10 euro. Ik ben dus duurder uit. Het is niet veel, maar mij is voorgehouden dat ik minder ga betalen. Het gaat mij om het principe.” Hij wijst op een rechterlijke uitspraak dat de kosten van verduurzaming niet voor rekening van de huurder mogen komen.
 • Eigen Haard verteld niet de waarheid
  Schrama heeft ook kritiek op onderdelen van het project. “Oorspronkelijk zouden voor en achter grotere dakkapellen komen. Later zei Eigen Haard dat de gemeente geen vergunning gaf. Er bleek echter niet eens een aanvraag gedaan. Zonde, want het zou een grote verbetering zijn van het wooncomfort.”
 • Eigen Haard verteld niet alles
  Mechanische ventilatie hoeft van Schrama niet, maar dat is verplicht. “Ze vertelden er bij de stemming niet bij dat die ventilatie altijd aan staat,” zegt hij, “ook ’s nachts, en dat maakt geluid. Verder komen er lelijke leidingen. Ook andere bewoners hebben hier problemen mee.”
 • Eigen Haard luistert niet
  Schrama had graag deel uitgemaakt van de klankbordgroep van bewoners, maar toen hij zich aanmeldde kreeg hij geen respons. “Achteraf was de klankbordgroep een wassen neus, want haar suggesties zijn niet overgenomen. Eerder dit jaar kwam uit onderzoek naar voren dat Eigen Haard huurders beter moet informeren en beter moet reageren op klachten. Eigen Haard zou dat gaan doen, maar doordat zij alles uitbesteedt aan externe partijen, kan zij nog steeds doen of haar neus bloedt.”
 • Eigen Haard geeft een onvolledige reactie
  Eigen Haard zegt vanwege de kleine kans op toestemming van een grotere dakkapel aan de voorkant te hebben afgezien. De wens voor een grotere dakkapel achter kwam volgens Eigen Haard pas later op maar levert ondanks hoge kosten geen extra energiebesparing op. “Mechanische ventilatie is nodig om na isolatie de binnenlucht gezond te houden. Daarnaast, wij renoveren voor de lange termijn. Dus ook voor toekomstige bewoners.” Woningen staan leeg voor onderzoek en vergelijking van varianten. Twee worden rustwoning voor bewoners tijdens het werk en één is voor de werklieden en Eigen Haard. Ze worden na het project meteen verhuurd. In het kader van de nieuwe verhuur zijn daar keuken, toilet en/of badkamer zo nodig vervangen. Eigen Haard stelt dat wel ideeën van de klankbordgroep zijn overgenomen.

Door Eigen Haard zijn veel aannames gedaan. Mechanische ventilatie wordt (in eerste instantie) niet genoemd. ‘Wij renoveren voor de lange termijn’
De bewoners van de Nijl klagen al jaren. Er wordt veel gezegd, maar niets gedaan. De verwarming en de warmwatervoorziening zijn ondermaats.