2019-05-09 – Afvalstation

Afvalbrengstation in Amstelveen gaat ook op zondag open

Amstelveen – Amstelveners kunnen na de zomervakantie ook op zondag met grof afval terecht bij het Afvalbrengstation in Amstelveen. Het gaat om een proefopenstelling in de maanden september en oktober waarin de milieustraat zeven dagen per week open is.

De gemeente wil hiermee de dienstverlening aan haar inwoners vergroten. Op dit moment is de gemeente druk bezig met de voorbereidingen. Zo is er een milieuvergunning aangevraagd en verleend en laat de gemeente extra medewerkers uit de eigen organisatie opleiden, zodat er voldoende medewerkers met de juiste kwalificaties zijn om de zondagopenstelling mogelijk te maken.

Permanent

Daarnaast is er nog een aantal logistieke en financiële consequenties waarmee rekening gehouden moet worden. “Veel Amstelveners grijpen het weekend aan om te klussen of het huis op te ruimen”, zegt wethouder Floor Gordon vandaag in een persbericht van de gemeente. “Door ook op zondag te openen, geven we hen meer gelegenheid om hun grof afval naar het Afvalbrengstation te brengen.”

“We hopen dat het bijdraagt aan het verminderen van de bijplaatsingen van grof afval naast ondergrondse containers. Het garanderen van de veiligheid van bezoekers en personeel op zondag is een harde voorwaarde. Daarom nemen we de tijd om de zondagopenstelling zorgvuldig voor te bereiden en onder meer extra medewerkers op te leiden. Bij succes bekijken we of de zondagopenstelling een permanent karakter kan krijgen.”

Evaluatie

Het is de bedoeling dat het het Afvalbrengstation aan Grutterij 26 op bedrijventerrein Legmeer vanaf zondag 1 september tussen 12.00 en 16.00 uur open is. Na de pilot van twee maanden vindt een evaluatie plaats. Hierin zijn enquêtes verwerkt die zijn afgenomen onder bezoekers en personeel en een onderzoek naar de personele, financiële en logistieke consequenties. De evaluatie zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.