2019-01-31 – EH op zoek naar Tevreden huurders

Bestuursvoorzitter Eigen Haard erkent kritiek

AMSTELVEEN Woningcorporatie Eigen Haard ligt onder vuur in Amstelveen. Menig huurder heeft kritiek. De gemeente tekent prestatieafspraken niet en laat de relatie tussen corporatie en bewoners onderzoeken. Eigen Haard bestuursvoorzitter Bert Halm erkent: “Het moet anders.”

“We willen tevreden huurders,” zegt bestuursvoorzitter Bert Halm in het Eigen Haard kantoor in Sloterdijk. “We hebben het niet goed gedaan. We moeten doen wat wij horen te doen: zó omgaan met onze huurders dat ze tevreden zijn. Daarbij is het van minder belang of de jaarlijkse prestatieafspraken in december of februari worden getekend. Het gaat om de onderliggende zaken. En die pakken we aan.”

De gemeente vindt vooral de situatie bij de Aquariusflat aan Watercirkel urgent. De verwarming werkt niet goed, stookkosten zijn hoog, er is achterstallig onderhoud, er is een renovatie nodig en de communicatie met bewoners verliep slecht. “De huurders voelden zich écht niet goed behandeld,” zegt Halm. “Recent hebben we veel aandacht besteed aan overleg over een renovatie-aanpak waar iedereen achter kan staan en hebben we het achterstallig onderhoud deels opgepakt. De communicatie is niet goed gegaan. Dat doe je gauw fout. Het gaat nu de goede kant op, al is nog niet alles opgelost.”

“Extra lastig is dat we hier wilden verduurzamen en al een traject van gesprekken en voorbereiding achter de rug hadden toen bleek dat het gebouw in te slechte staat is om met verduurzamen te kunnen volstaan. Er is een grote renovatie nodig. Dus begint alles opnieuw. Daarbij komt dat de bewoners tijdens de renovatie waarschijnlijk niet in hun woning kunnen blijven. Dat wordt nu overlegd. Als blijven niet kan, dan moeten we voor 150 huurders andere huisvesting vinden, tijdelijk of definitief. Van onze bijna 11.000 woningen in Amstelveen komen er jaarlijks 500 leeg. Daar kunnen we de bewoners in onderbrengen, maar dat regel je niet in twee weken. De hoge stookkosten zijn met hulp van de Woonbond gedeeltelijk opgelost. Van achterstallig onderhoud hebben wij te snel gedacht: dat komt wel bij de renovatie, maar sommige zaken moesten echt eerder worden aangepakt. Ik baal er echt van dat de bewoners daar veel last van hebben gehad.”

Halm staat achter het onderzoek dat gemeente, huurders en Eigen Haard laten uitvoeren naar de communicatie van de corporatie met haar huurders en het nakomen van afspraken. “Ik vind dat prima omdat het de kans geeft dit structureel te verbeteren. Zodra we het met de gemeente en huurders eens zijn over aanbevelingen en andere zaken die uit dat onderzoek komen, dan verwacht ik dat de prestatieafspraken zeker worden ondertekend.”

DUURZAAM Het verbeteren van de relatie met huurders is niet de enige grote uitdaging waar Eigen Haard voor staat. Zo is er de verduurzaming. “Die heeft in Amstelveen prioriteit,” zegt Halm. “Dat zijn we met de gemeente en huurders in eerdere prestatieafspraken overeengekomen. We doen de verduurzaming in twee stappen. Eerst isoleren en later van gas naar elektriciteit. Of stadsverwarming. Of een andere gasloze oplossing. Met de gemeente en Eneco onderzoeken we of het warmtenet in Amstelveen kan worden uitgebreid. Warmtenet werkt plezierig voor bewoners. Die hoeven het alleen wat warmer of kouder te zetten. Maar Eneco schudt zo’n uitbreiding niet even uit zijn mouw. Vandaar die twee stappen: eerst isoleren en later van het gas af. In onze nieuwbouw komen geen gasaansluitingen meer. Het hangt van de situatie af voor welke technische oplossing we dan kiezen. In de Appellaan en Notenlaan hebben we eengezinswoningen gebouwd met een bodemlus, die warmte uit de grond haalt.”

De Sint Janskruidlaan in Westwijk heeft warmte koude opslag (WKO) in de bodem. Dat is niet Halms favoriete systeem: “Er zijn veel aanloopproblemen. In huizen met cv en radiatoren kun je in korte tijd van 15 naar 21 graden. WKO gebruikt vloerverwarming en kleine temperatuurverschillen. Daarbij duurt het lang om het een graad warmer te krijgen. Liefst moet je zorgen voor een constante temperatuur. Dat is wennen voor bewoners en vergt een lang leerproces. Meer WKO in Amstelveen sluiten we niet uit, maar staat niet bovenaan ons lijstje, omdat de beïnvloedbaarheid voor de individuele gebruiker beperkt is.”

Duurzaamheid is kostbaar. Lastig voor corporaties is dat de investeringen voor hun rekening komen, maar het voordeel deels naar bewoners gaat. Halm: “Er komt bij dat huizen in Amstelveen snel meer waard worden, wat leidt tot hogere onroerende zaak belasting. En er zijn meer belastingen en heffingen die voor ons snel duurder worden. Wij dragen nu per jaar drie tot vier maanden huur af aan de overheid. Dat kan niet uit. Daardoor kunnen we minder snel verduurzamen en minder bouwen. Gelukkig is Eigen Haard financieel sterk, maar er zit een grens aan.”

SCHEEFWONEN Veelbesproken in Amstelveen is ‘scheefwonen’. Wachttijden voor sociale huurwoningen blijven lang, omdat er voor huurders die qua inkomen naar een duurdere woning kunnen, geen aanbod is. Ze verhuizen niet. Halm: “Sociale huur eindigt bij 720 euro, de vrije markt begint soms pas bij 1400 euro. Om dat gat tussen 720 en pakweg 1000 euro te vullen is eerst de markt aan zet. Lukt dat niet, dan komen corporaties in beeld. Zo is de al genoemde nieuwbouw in de Appellaan/Notenlaan een mooi project van ons voor middeninkomens. In Amstelveen mogen we voor iedere verkochte sociale huurwoning een nieuwe terugbouwen. Bekeken wordt nu waar dit kan en waar het echt helpt. Bij de toewijzing geven we voorrang aan Amstelveners uit sociale huurwoningen. Zo sla je twee vliegen in één klap: iemand kan naar een middeldure woning en er komt een sociale huurwoning vrij. Dat lukt in ruim 80 procent van de gevallen. Ook hierover maken wij met Amstelveen prestatieafspraken. Heus, over het meeste van wat daarin staat, zijn we het volledig eens.”

René de Leeuw

overgenomen: Amstelveens Nieuwsblad