2019-01-14 – Geen dieren voederen

Gelieve geen dieren te voeden !!!

In tegenstelling tot mensen zijn dieren uitstekend in staat hun eigen kostje te vinden.

Ook allerlei ongedierte wordt hierdoor wordt aangetrokken.

Naast allerlei ziektekiemen veroorzaken deze dieren ook onnodige geluidsoverlast.
Denk hierbij aan koerende duiven en kwakende eenden.
Deze dieren dragen ook vaak de ziekte Paramyxo.
Ook deponeren deze dieren vaak hun ontlasting op balkons.

Ook de gemeente adviseert NIET de dieren te voederen !!!