2016-11-12 – Negatief antwoord Eigen Haard op vraag inbraakwerende maatregelen

Onlangs hebben wij van Eigen Haard bericht gekregen, dat de collectieve aanvraag voor inbraakwerende maatregelen, is afgewezen en dat dit (waarschijnlijk om budgettaire redenen) niet eerder in behandeling dan ca. 2017-2018 in behandeling worden.

Wederom een maatregel waarbij renovatie aan onze 50 jaar oude flat op de lange baan wordt geschoven De kosten (bij een eventuele inbraak) worden bij de bewoners neergelegd, terwijl Eigen Haard zich ook bewust is, dat onze flat niet voldoet aan de eisen welke gesteld worden om in aanmerking te komen voor het Politie Keurmerk.

Hetzelfde geldt voor onze verwarming.
Men plaatst wél meters om de stookkosten op de bewoners te verhalen, maar om energie besparende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld het tochtvrij maken van de kozijnen, dubbel glas etc. waar al ruim 25 jaar over wordt geklaagd) ziet men niet zitten.

Ook een eerder toegezegde videofoon (ter uitbreiding van de huistelefoon, zodat wij kunnen zien wie er beneden aanbelt), is weer op de lange baan geschoven.

Wij hebben Eigen Haard per aangetekende brief ons ongenoegen bekend gemaakt en een afschrift gestuurd aan de Woonbond.

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Wij houden u op de hoogte.