2019-01-08 – Informatie over (te) koude en tochtige woning en SAVE (SAmen VErduurzamen)-project

Informatie over (te) koude en tochtige woning en SAVE (SAmen VErduurzamen)-project

 • In opdracht van Eigen Haard zijn Inge en Bart gevraagd om de verduurzaming van flatgebouw De Nijl te begeleiden. Beiden zijn niet in dienst van Eigen Haard, maar werken voor een organisatie die ingehuurd is om genoemd traject, voor en namens Eigen Haard te begeleiden en te laten uitvoeren.
 • Inge heeft 8 bewoners van de NIJL geïnterviewd en als het goed is, zal voor deze bewoners onderstaande informatie geen verassing moeten zijn, want deze informatie zou Inge gedeeld moeten hebben met deze bewoners.
 • De bewonerscommissie heeft met Inge en Bart op hun verzoek op 8 januari om de tafel gezeten en ook informatie ontvangen over het doel van dit SAVE-project (SAmen VErduurzamen).

De BC (bewonerscommissie) heeft kritische kanttekeningen en wil deze graag met u delen.

 • Wat is het doel van dit SAVE-project;
 • De woningen tochtdicht te maken (kieren dichten naast deuren en kozijnen)
 • Draaiende delen van enkel glas te vervangen door draaiende delen dubbel glas (ramen, bovenlichten, balkondeuren en voordeuren vervangen). De grote raampartijen in uw woning zijn al dubbelglas
 • Op de houten panelen extra isolatiemateriaal aanbrengen (Panelen=houten delen onder de raampartijen van uw woning)
 • In buitenmuren van de flat isolatiemateriaal aanbrengen
 • Vloeren van de woningen gelegen op 1ste verdieping isoleren. Dit wordt gedaan in uw berging (box)
 • Dak wordt niet extra geïsoleerd, naar mening van Eigen Haard is het dak voldoende geïsoleerd
 • Extra isoleren betekent ook extra ventileren. Wanneer u niet elke dag een raam openzet, om verse zuurstofrijke lucht binnen te laten, zal vochtgehalte in uw woning stijgen en krijgt u schimmelvorming en zeker geen verhoging van temperatuur in de woning. “oude” lucht met weinig zuurstof verwarmt moeilijker. Er wordt een CO2 gestuurd ventilatiesysteem in uw woning aangebracht.
 • Kort samengevat; dit systeem signaleert wanneer er te veel “oude” lucht in uw woning aanwezig is en systeem zal dan automatisch de lucht in uw woning gaan verversen.
 • Bovengenoemde maatregelen klinken waarschijnlijk als muziek in uw oren. Het is ook zeker een zeer goed streven van Eigen Haard. Het zijn zeker maatregelen, die gaan bijdragen aan verhoging van wooncomfort. Immers het waait niet meer in uw woning door alle kieren. Uw lucht wordt automatisch ververst, gezonde leefomgeving gegarandeerd.

Wij houden van duidelijkheid en daarom willen wij onder uw aandacht brengen;

 • Genoemde maatregelen leiden tot verhoging van het energielabel van uw woning
 • Dit betekent dat Eigen Haard een huurverhoging mag doorvoeren en zal doorvoeren
 • De temperatuur in uw woning zal door deze maatregelen IETS kunnen stijgen. Maar de temperatuur van 20 C op stand 3 van uw thermostaatknop of 23 C op stand 5 zal NIET gehaald gaan worden met ALLEEN bovengenoemde maatregelen
 • De besparing haalbaar in stookkosten, die ons wordt beloofd om de huurverhoging te compenseren, twijfelen wij zeer aan.

Wat doet de BC dan voor ons?

 • Klachten dat het niet aangenaam warm te stoken is in uw woning en dat het tocht en waait in vele woningen hebben ons bereikt. Dit blijkt ook uit de enquête die wij hebben rondgestuurd
 • Er zijn tot nu toe geen maatregelen genomen door EH om deze klachten te verhelpen
 • BC heeft besloten om naar de huurcommissie te gaan en daar onze klachten voor te leggen. BC heeft advies ingewonnen wat de oorzaak van deze klachten is.
 • Immers tot 1,5 jaar geleden hadden de meeste bewoners het gewoon lekker warm en aangenaam in de woning, zelfs met de tochtkieren. Om weer te komen tot een warme woning moeten er 4 belangrijke stappen gezet worden;
 1. De oude radiatoren moeten vervangen worden door radiatoren die voor voldoende warmteafstraling zorgen*
 2. Temperatuur van het water dat voor de verwarming moet zorgen in onze woning moet minimaal 65 C zijn*
 3. Extra isolatie aanbrengen (SAVE-project)
 4. Woning tochtdicht maken (SAVE-project)

 

 • * Nu wordt het verhaal misschien wat te technisch voor u, maar wij vragen uw vertrouwen dat wij het echt goed hebben (laten) uitzoeken.

Voor de geïnteresseerden onder u leggen wij het uit: EH heeft onze oude verwarming, die zorgde voor kokend hete buizen en radiatoren en dus een aangename temperatuur in de woning, vervangen voor een zogeheten lage temperatuur verwarming. Simpel gezegd houdt dit in; minder heet water (50 C ipv 90 C) stroomt nu door dezelfde buizen en radiatoren. Dit kan nooit zorgen voor de ervaring van een lekkere warme woning, wanneer er geen aanvullende maatregelen in het flatgebouw worden genomen. Het aller- allerbelangrijkste is voor een relatief oud gebouw als De Nijl dat de watertemperatuur tenminste 70 C is EN dat de radiotoren “dubbel” worden of een radiator met een ventilator erin worden geplaatst, om zo voor elkaar te krijgen dat er MEER warme straling in uw woning komt. Dat zijn dus punt 1 en 2 van bovengenoemd rijtje. Gebeurt dat niet, dan kunnen de maatregelen uit het SAVE-project, die bovendien ook nog tot huurverhoging leidt,  nimmer bewerkstelligen dat het weer echt warm kan worden in de woning. Het is dus EN vervanging radiatoren EN isolerende maatregelen.

Dat is niet moeilijk of ingewikkeld, maar dat kost EH best veel geld om dit uit te voeren. EH staat dus niet in de juichstand om dat te gaan doen.

 Kan de BC Eigen Haard dwingen om deze combinatie van maatregelen te nemen?

 • Dat is nimmer makkelijk, maar wij zijn van mening dat wij de wet aan onze zijde hebben en de BC via een procedure bij de Huurcommissie, een goede kans maakt om EH te dwingen tot het genoemde pakket van maatregelen.
 • De wet zegt namelijk; de keuze van een verhuurder nimmer mag leiden tot aantasting van het woongenot en de kosten voor het herstel van dit woongenot nimmer verhaalt mag worden op een bewoner.
 • (In niet juridische taal; EH kiest voor lage temperatuur verwarming, neemt te weinig aanvullende maatregelen om warmte in de woning te krijgen en te houden. Dat moet EH herstellen voor EIGEN rekening en NIET voor rekening van de bewoner.)

SAVE-project is onderdeel van de te nemen maatregelen, maar naar verwachting niet genoeg.

Heeft u aanvullende vragen stel deze dan per mail of met het contactformulier aan ons en dan kunnen wij deze vragen beantwoorden.

Bewonerscommissieleden en SAVE-project leden;

 • Paul Bos, voorzitter bewonerscommissie
 • Louis Dörr, bestuurslid bewonerscommissie
 • Wim Mulder, bestuurslid bewonerscommissie
 • Elizabeth Fasol, secretaris bewonerscommissie

 

 • Inge Fraij, Projectleider communicatie naar bewoners voor Samen Verduurzamen project (SAVE)
 • Bart van der Maat,  Projectleider technische begeleider Samen Verduurzamen project (SAVE)

P.S.

Wanneer 70% van de bewoners JA zegt tegen het SAVE-project, dan kan de BC niets meer voor u betekenen, dan zal en mag Eigen Haard ALLEEN het SAVE-project gaan uitvoeren en de huur verhogen.