2017-03-02 – Bijeenkomst Bewoners Commissie – Eigen Haard

Op 2 februari 2017 heeft de Bewonerscommissie (BC) een bijeenkomst gehad met Eigen Haard (EH) onder leiding van Mw. Lepel. De volgende punten zijn behandeld:

 • Schilderbeurt. – De geplande schilderbeurt van 2019 zal waarschijnlijk NIET doorgaan i.v.m. de maatregelen om de flat energiezuiniger te maken (Ramen en deuren)
 • Brievenbussen. – Binnenkort wordt een begin gemaakt met het verplaatsen van de brievenbussen én het bellenbord.  Dit om óók de toegangshal volledig af te sluiten.
 • Het bellenbord zal vervangen worden door een digitale versie, waarbij de bezoeker (dus) uw huisnummer moet weten voor hij bij u kan aanbellen. Er wordt (waarschijnlijk) de mogelijkheid geboden om wél of niet de naam te tonen. Bij het nieuwe bellenbord zal óók een bord met ‘verboden te colporteren’ komen.
 • De Bewoners Commissie wil duidelijk maken dat zij bij deze onderwerpen GEEN LEIDENDE rol heeft.
 • Toegankelijkheid. – Nog dit jaar wordt een begin gemaakt met de ‘toegankelijkheid’ van de flat. Hierbij worden alle ‘algemene’ deuren van een elektrische opener voorzien, dus ook op de diverse etages. Ook de deuren naar de boxen worden hiervan voorzien.
 • Op de galerij (vloeren) komt een verhoging, zodat de flat makkelijker toegankelijk wordt voor rolstoel of rollator. Er blijft een (klein) randje van ± 3 cm over.
 • Door de verhoging is het noodzakelijk óók de reling iets te verhogen.
 • Per entree (Noord – Zuid) wordt de mogelijkheid gemaakt om (tot) 4 scootmobielen aan te kunnen sluiten op het netwerk.
 • De Bewoners Commissie wil duidelijk maken dat zij bij deze onderwerpen GEEN LEIDENDE rol heeft.
 • Entreehallen. De entree hallen Noord – Zuid zullen worden opgeknapt.
 • Er komt een nieuwe tegelvloer, de bestaande plantenbakken zullen verdwijnen, maar E.H. heeft toegezegd t.z.t. een paar nieuwe plantenbakken voor hun rekening te nemen.
 • De hal zal ook geschilderd worden.
 • Het bankje zal (waarschijnlijk) verhuizen naar de raampartij.
 • De Bewoners Commissie wil duidelijk maken dat zij bij deze onderwerpen GEEN LEIDENDE rol heeft.
 • Geiser – Boiler. – De meeste huurders in onze flat hebben een gehuurde geiser of boiler. Eigen Haard gaat een systeem aanleggen, waarbij op het dak zonnecollectoren komen.
  Er komt een aparte ketel voor warm water. Hierover worden alle bewoners per brief geïnformeerd. Hierdoor komt de geiser te vervallen en wordt daarom verwijderd. U zult de beschikking krijgen over ruim voldoende warm water tegen vrijwel de zelfde prijs. (Voor bezitters van de badgeiser zal het iets minder zijn!) CV ketels gaan ook vervangen worden voor betere ‘energetisch’ (zuinigere) ketels.
 • BC Nijl: Dit project heeft nog steeds onze aandacht omdat het ten opzichte van de oude installatie een verslechtering is gebleken met hogere verwarmingskosten.
 • Dubbel glas. We zijn nog niet aan de beurt om (overal) dubbel glas te krijgen. Dit zal waarschijnlijk gerealiseerd worden in 2019.  Mw. Lepel zal proberen dit iets te vervroegen.
  Daarnaast zal gekeken worden naar de beweegbare delen in de kozijnen. Vooral de deuren zullen waarschijnlijk vervangen worden.
  Om die reden heeft de BC verder niet aangedrongen op ‘snelle’ anti-inbraak maatregelen. 
 • Schoonmaak – Lift. – Er zal binnenkort een controle worden uitgevoerd op de effectiviteit van het schoonmaken door ‘Raggers’ de schoonmakers.
 • Er worden weer bordjes verboden te roken in de liften opgehangen. – (Schandalig dat dit nodig is!)