Nijl

Home - Nieuws - Wie zijn wij - Tips - Huishoudelijk Regels - Diversen - Contact

 

Alleen de deur opendoen als het bekenden zijn !!!

Wij proberen voor iedereen de flat 'bewoonbaar' te houden.
In dit kader is het handig als u de huishoudelijke regels eens leest

Regelmatig kunt hier de laatste wijzigingen en mededelingen vinden.

 

Welkom nieuwe bewoner (s)

Geachte bewoner(s)

Langs deze weg willen wij u van harte welkom heten in uw nieuwe woning en woonomgeving.

Sedert 3 november 1986 is bestaande bewonerscommissie actief bezig en heeft zich ten doel gesteld, de vinger aan de pols te houden ten aanzien van het onderhoud, uiterlijk, woongenot en leefbaarheid in deze flat.

Momenteel hebben wij regelmatig goede contacten (en medewerking) met Eigen Haard en diverse gemeentelijke instanties ten aanzien van de diverse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

De flat Nijl is, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenkant, geheel gerenoveerd waarbij de toegangsdeur tot de flat elektrisch is afgesloten.
De geldende regel is: doe uitsluitend “op afstand” open als u zeker weet dat het vertrouwd is.

Bij de liftingang hangt een mededelingenkastje waarin regelmatig informaties betreffende het flatgebeuren worden bekend gemaakt.
Uiteraard kunt u die mededelingen ook hier lezen.

Ten overvloede overhandigen wij u bij deze nog enkele “huishoudelijke regels”, die voor het woon en leefklimaat bevorderlijk kunnen zijn.

Vertrouwende u hiermee enigszins van dienst te zijn geweest, wensen wij u een bijzonder prettig woongenot toe in de flat 'Nijl.

 

Opgesteld 13-01-2011 - Laatst bijgewerkt: Vrijdag, 03.03.2017 - Lees ook de Disclaimer

Op deze website zijn uitsluitend bestanden aanwezig welke nodig zijn voor deze website.

P.S.
De bewonerscommissie bestaat uit vrijwilligers. Houdt u daar rekening mee als u hen aanspreekt.
U kunt hen geen opdrachten geven. Verzoeken kunt u echter veel.
Spreek deze vrijwilligers bij voorkeur aan tijdens de ‘kantooruren’.